top of page
Rekisteri ja tietosuojaseloste

Rekisterin nimi                                                                                                   14.4.2020

TerapiaMessi Oy:n verkkopalveluiden asiakasrekisteri

 

Rekisterin ylläpitäjä

TerapiaMessi Oy

Keskuskatu 10

62900 Alajärvi

www.terapiamessi.com

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Essi Puoliväli

Toimintaterapeutti

p. 040 933 3690

essi.terapiamessi@gmail.com

 

Maiju Korkea-aho

Toimintaterapeutti

p. 040 963 9991

maiju.terapiamessi@gmail.com

Rekisterin käsittelyn tarkoitus

TerapiaMessi Oy:n sähköpostimarkkinointilistan, verkkotuotteiden, palveluiden ja tapahtumien käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva TerapiaMessin -internetsivuston tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä analysointiin, markkinointiin ja tilastointiin.

 

Rekisterin tietoryhmistä

Palvelussa käsitellään Käyttäjän yhteystietoja sekä muita Käyttäjän itse antamia tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

  

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisessä muodossa oleva aineisto kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat suojattu salasanoilla.

  

Rekisteriselosteen saatavuus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Käyttäjällä on myös oikeus vaatia kaikkien itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: TerapiaMessi Oy, Keskuskatu 10, 62900 Alajärvi

bottom of page