top of page

KUINKA ASIAKKAAKSI?

Asiakas voidaan ohjata toimintaterapiaan, omassa terveyskeskuksessa tai erikoissairaanhoidossa todetun, toimintakyvyn rajoitteen vuoksi. Tällöin asiakkaan on mahdollista saada maksusitoumus terapiaan omasta kunnasta, sairaanhoitopiiriltä, kansaneläkelaitokselta (kela) tai vakuutusyhtiöltä. Asiakas voi myös oma-aloitteisesti hakeutua toimintaterapiaan ja maksaa kuntoutuksensa itse.

KELAn korvaama toimintaterapia TerapiaMessissä

 • Kela korvaa toimintaterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena alle 65-vuotiaille henkilöille. Lisätietoa vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta löytyy Kelan sivuilta.

 • TerapiaMessi toteuttaa Kelan korvaamaa yksilötoimintaterapiaa sekä lasten, nuorten ja aikuisten ryhmämuotoista toimintaterapiaa.

 • Tiedustele asiakastilannetta ennen hakemuksen jättämistä Kelalle TerapiaMessin terapeuteilta puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostilla.

 • Toimintaterapiaa haetaan Kelan KU104-lomakkeella. Tarkemmat ohjeet terapian hakemiseksi löydät täältä.

 • Kun haluat toimintaterapiasi toteuttajaksi TerapiaMessi Oy:n, palveluntuottajan kohdalle merkitään hakemukseen: TerapiaMessi Oy.

 • Kelan kuntoutuksissa noudatetaan Kelan terapian palvelukuvausta.

Kunnan korvaama toimintaterapia TerapiaMessissä

 • Kunnat korvaavat kaikenikäisten asiakkaiden toimintaterapiaa silloin, kun asiakkaan toimintakyvyn rajoite ei täytä vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kriteerejä, mutta se vaikeuttaa arjesta suoriutumista.

  • Kunnan korvaama lääkinnällinen kuntoutus on maksutonta alle 18-vuotiaalle asiakkaalle. Aikuiselta asiakkaalta kunnat voivat periä kuntoutuksesta omavastuuosuuden.

 • TerapiaMessi toteuttaa kuntien korvaamia toimintaterapia-arviointeja, yksilötoimintaterapiaa ja ryhmätoimintaterapiaa.

 • Yleensä kunnissa toimii kuntoutustyöryhmä, joka päättää mm. maksusitoumuksen myöntämisestä toimintaterapiaan.

 • Kuntoutustyöryhmän käsittelyyn asiasi voi viedä lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, työterveyshuolto tai perusterveydenhuolto

 • Alueellamme toimivia kuntoutustyöryhmiä:

Vakuutusyhtiöiden korvaama toimintaterapia TerapiaMessissä

 • Vakuutusyhtiöt korvaavat toimintaterapiaa, silloin kun toimintakyvyn rajoite on aiheutunut esimerkiksi työ- tai liikennetapaturmasta.

 • Vakuutusyhtiö myöntää maksusitoumuksen toimintaterapiaan perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa tehdyn kuntoutussuunnitelman perusteella. Kuntoutussuunnitelmasta tulee käydä selkeästi ilmi tapaturma ja siitä aiheutunut toimintakyvyn rajoite.

Omakustanteinen toimintaterapia TerapiaMessissä

 • Asiakas voi myös itse maksaa toimintaterapian.

 • Tällöin asiakas voi olla suoraan yhteydessä TerapiaMessiin.

bottom of page